يادگيري برای نظام نوین جهانی * تكنولوژي * –قسمت هفتم–
 • » تقویت حافظه » يادگيري برای نظام نوین جهانی * تكنولوژي * –قسمت هفتم–
 • يادگيري برای نظام نوین جهانی * تكنولوژي *

  سدة بيست و يكم در فاصله يك گامي به ما هشدار مي دهد . وقتي اين سده فرا رسد،توفاني از تكنولوژي برمي خيزد كه سيماي زمين را دگرگون مي كند. آنچه هم اكنون مي بينيم اين است كه بهترين زمينهاي كشاورزي با برجهاي آسمان آسا، پاركها و مجتمع هاي صنعتي پوشيده مي شود، و منابع حيات رو به نابودي دارد يا با آهنگ ي سرسام آور به تحليل مي رود.
  هوايي كه تنفس مي كنيم و آبي كه مي نوشيم ، اغلب بهداشتي نيست و ” شيوة زيست ” ما وانتظارهايمان از زندگي شديداً متأثر از تكنولوژيها ي نوين است .

  صندوقدارها جايشان را به خوانندة “باركد” مي سپارند و عيب يابي موتور خودروها به كامپيوتر واگذار مي شود . اينها و هزاران تغيير مستمر ديگر، كه در جامعه تكنولوژيكي ما مشهود است ، توقعا ت تازهاي را براي يادگيري براي هزاره نوين مردم كشور ايجاد مي كند. ما بايد بيشتر بداني م و نسبت به مردم ، مصر ف كننده ووظايف شغلي خود مسؤوليت بيشتري احساس كنيم.

  اگر مدار س برنامه آموزشي خود را تغيير ندهند، آيندگان در باره بسياري از مباني “شيوة زيست ” يعني تكنولوژي عصر خود، چيز زيادي نخواهند دانست . وقتي كه بوك به كشف مفهوم ” سواد تكنولوژيك 2 ” در آمريكا نايل شد، اظهار داشت : “هرگز اين هم هانسان درباره تكنولوژي تا اين حد نادان نبوده اند !”. به اين ترتيب ، ديگر نمي توانيم نسل ديگري از مردم بي سواد در تكنولوژ ي تربيت كنيم .

  ما بايد بداني م كه روشهاي موفقيت آميز ودرسهاي مناسب گذشته ، موفقيت دانش آموزان آينده را تضمين نمي كند . و نيز بفهميم كه تجربه هاي اتفاقي كار با كا مپيوتر و تكنولوژ ي آموزشي كه فقط مزه آينده را به دانش آموزا نمي چشاند، كمك چنداني به فهم “دور نما” و “تأثير” تكنولوژ ي بر زندگي بشريت نمي كند.واژه تكنولوژي در جامعه ما فراوا ن به كار مي رود، اما معنا ي مشتركي ازآن فهميده نمي شود.

  براي بسياري از مرد م، تكنولوژ ي يعني “جعبه هاي سياه “،آدم واره ها و كامپيوترها . آنها تكنولوژ ي را به چشم ابزاري مي بينند كه ] با خودكار ساز يكارها [ به جاي كارگران كم سواد و تهديدكنند ه مي نشيند و شغل شان را مي گيرد ودستگاههاي ساخت بشر، او را بنده و بردة خود مي كنند. برخي ديگر، تكنولوژي را وسيله ايبراي انهدام محيط زيست مي دانند كه كاربرد نادرست آن ، موجب آلودگي هوا ومسموم سازي آب آشاميدني ما شده است .
  اين گروه از مردم ، كه با پيشرفتهاي تكنولوژيك چندان “پيچيده “نشده اند، مشتاق بازگشت به زندگي ساده تري هستند ! براي گروه ديگري از مردم ، تكنولوژ ي پنجره اميدي به يك زندگي مرفه تر است . آنها بر اين باورند كه تكنولوژ ي مي تواند گرسنه را سير كند؛ بره ه
  را بپوشاند و براي جمعيت در حال انفجار جهان پناه گاهي بسازد.

  بخش قبلی این مقاله

  يادگيري برای نظام نوین جهانی * آموزگار * –قسمت ششم–

  ثبت دیدگاه

   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  برو بالا