• اینستاگرام
  • ساخت فروشگاه

دانلود کتاب اروپا در قرون وسطی

حجم : ۶.۸ مگابایت
نوع فایل : pdf
نویسنده : اندرولنگلی
مترجم : معصومه زارع
تعداد صفحات : ۱۳۰
۲۰۰۰ تومان O تومان

جزوه الکترومغناطیس مهندسی

حجم : ۸ مگابایت
نوع فایل : pdf
نوع جزوه : تایپی
تعداد صفحات : ۱۵۷
۲۰۰۰ تومان O تومان

جزوه الکترونیک 3

حجم : ۲۰ مگابایت
نوع فایل : pdf
نوع جزوه : دستنویس
تعداد صفحات : ۱۳۷
دانشگاه : فردوسی مشهد
نام استاد : بابائیان
۱۰۰۰ تومان O تومان

جزوه الکترومغناطیس

حجم : ۲ مگابایت
نوع فایل : pdf
نوع جزوه : دستنویس
تعداد صفحات : ۹۲
۲۰۰۰ تومان O تومان

جزوه الکترونیک 2 استاد نجفی دانشگاه صنعتی سهند

حجم : ۴.۳ مگابایت
نوع فایل : pdf
نوع جزوه : دستنوسی
تعداد صفحات : ۲۴۶
۱۰۰۰ تومان O تومان

تأثیر میدان الکتریکی فرکانس بالا در برانگیختگی امواج فراصوت در یک پلاسمای کوانتومی نیمه رسانا

حجم : ۱ مگابایت
نوع فایل : pdf
تعداد صفحات : ۴
مناسب رشته : فوتونیک
۳۰۰۰ تومان O تومان
برو بالا